สัมมนาฟอเร็กซ์ฟรี สัมมนา XM ขอนแก่น 5 พฤษภาคม 2561

0 109

สัมมนาฟอเร็กซ์ฟรี สัมมนา XM ขอนแก่น 5 พฤษภาคม 2561

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

  • เข้าใจถึงการทำงานของตลาด CFD ทั่วโลก
  • เรียนรู้วิธีการใช้ Moving Averages ร่วมกับ Moving Average Ribbon
  • เรียนรู้วิธีการหาแนวโน้มที่มีขนาดแรง/เบาในตลาด
  • เรียนรู้วิธีการกำหนดโซนที่มีการบรรจบกัน
  • เรียนรู้วิธีการอ่านความสัมพันธ์ระหว่างวงรอบเวลาต่าง ๆ

ลงทะเบียนสัมมนา XM ขอนแก่น 5 พฤษภาคม 2561 (200 ที่นั่ง)

วันที่ : 5 พฤษภาคม 2561
เวลา : 10:00 – 16:00
สถานที่ : โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ขอนแก่น (ดูแผนที่)
ที่อยู่ : 9-9 ถ.ประชาสำราญ, ต.ในเมือง, อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000, ประเทศไทย
วิทยากร : สมภพ จิตตระกูล
ภาษา : ไทย
อาหาร : ไม่มีค่าใช้จ่ายจาก XM
ความคิดเห็น
Loading...