อินดิเคเตอร์ FOREX

อินดิเคเตอร์ Forex ที่นำมาแจกทั้งหมดเป็นอินดิเคเตอร์ที่แจกจ่ายให้ฟรีในเว็บไซต์ต่างประเทศ ได้ทำการทดสอบติดตั้งใช้งานกับแพลตฟอร์ม MT4 เรียบร้อยแล้ว Indicator สามารถใช้งานได้ตามปกติ