สัมมนา Forex ออนไลน์ 19 เมษายน 2561 การบริหารความเสี่ยงที่ถูกวิธี

0 62

สัมมนา Forex ออนไลน์ 19 เมษายน 2561 การบริหารความเสี่ยงที่ถูกวิธี

ในสัมมนานี้ ผู้สอนจะอธิบายและยกตัวอย่างรูปแบบการบริหารความเสี่ยงที่ใช้ได้ และบางแบบที่ห้ามใช้เด็ดขาดในการลงทุน และวิธีการถ่วงน้ำหนักในการเทรดแต่ละครั้ง

สัมมนา Forex -forex-webinar-by-xm

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
  • เข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
  • สามารถจัดการออเดอร์ และบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกวิธี
  • เข้าใจถึงวิธีการวางความเสี่ยงให้ถูกที่และถูกทาง

-> ลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์

การสัมมนาออนไลน์นี้เปิดให้เข้าร่วมได้ฟรี โปรดทราบว่าในการที่จะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ของเราได้นั้น ท่านจะต้องมีบัญชีซื้อขายจริงที่ XM ถ้าหากท่านยังไม่มีบัญชีซื้อขายจริง ท่านสามารถเปิดบัญชีได้ที่นี่

วิทยากร : เกรียงไกร  เจิมแพทย์จรรยา

เวลา : 20.00 น.

ภาษา : ไทย

สนับสนุนโดย : www.xm.com

ความคิดเห็น
Loading...