คลาสเรียนฟอเร็กซ์ฟรี กรุงเทพฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2562

0 273

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ฟรี กรุงเทพฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2562

วันที่ 2 ส.ค. 2562 เรื่อง Bid, ask, spread, pips, contract size และ Leverage

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำนิยามต่างๆ เบื้องต้นในตลาด Forex เกี่ยวกับราคาที่เราได้เวลากดซื้อหรือขาย ขนาดของสัญญา และข้อดี-ข้อเสียใน การเลือกใช้ leverage ตอนเปิดบัญชี

learning forex bangkok-august
learning forex bangkok-august
สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
 • เข้าใจถึงราคา bid และราคา ask
 • เรียนรู้เกี่ยวกับ spread และ commission ที่ต้องจ่าย
 • สามารถบอกความต่างระหว่าง pips กับ points
 • เข้าใจถึง contract size และการส่งคำสั่งเป็น lots
 • รู้จักการใช้ leverage อย่างเป็นประโยชน์มากที่สุด

โดย : เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา
ที่อยู่ : เลขที่ 36/8 ชั้น 33 อาคาร พี.เอสทาวเวอร์ สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110

สำรองที่นั่งของท่านที่นี่

ในการที่ท่านจะสามารถเข้าร่วมเรียนในคลาสเรียนฟอเร็กซ์ได้ฟรีนั้น ท่านจะต้องมีบัญชีซื้อขาย XM (ไม่จำเป็นต้องฝากเงินเข้าบัญชี) ถ้าหากท่านยังไม่มีบัญชีซื้อขาย XM และต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมคลาสเรียนฟอเร็กซ์ กรุณาเปิดบัญชีซื้อขายในตอนนี้

โปรดทราบว่า จำนวนที่นั่งในแต่ละคลาสเรียนจะมีไม่เกิน 60 ที่ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ท่านทำการลงทะเบียนล่วงหน้า

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเวลานักลงทุนถือออเดอร์เอาไว้ข้ามวัน และวิธีการคำนวณค่าของ pip ออกมาเป็นสกุลเงินฝาก

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

-เข้าใจถึงคำนิยามของ Margin, Margin call และ stop out
-เรียนรู้เกี่ยวกับค่า swap และกระบวนการ roll over
-เรียนรู้ที่จะเทรดโดยใช้ค่า swap ให้เกิดประโยชน์ (carry trade)
-นักลงทุนสามารถคำนวณค่าของ 1 pip เมื่อตีราคาออกมาเป็นสกุลเงินต่างๆ
-เรียนรู้ที่ใช้เว็บไซต์ของ XM ในการคำนวณค่าต่างๆ

โดย : เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา
เวลา 18:30 – 20:00 ศูนย์กลางการเรียนรู้ XM – กรุงเทพ PS Tower (ชั้น 33), สุขุมวิท 21
ที่อยู่ : เลขที่ 36/8 ชั้น 33 อาคาร พี.เอสทาวเวอร์ สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110

ในสัมมนานี้ผู้สอนจะอธิบายลักษณะของ CFDs ว่ามันคืออะไร และคำนวณเทียบเคียง CFDs ไปกับการเทรด Forex ในสัมนาที่ผ่านๆ มา รวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับอันมหาศาลเมื่อเราเทรดสินค้า CFDs ควบคู่ไปกับ Forex ด้วย

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

-เรียนรู้ว่า อะไรคือ CFDs
-เทียบคุณลักษณะของ CFDs กับ Forex
-ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเทรด CFDs ว่าเหมือนหรือต่างกับ Futures อย่างไร

โดย : เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา
เวลา 18:30 – 20:00 ศูนย์กลางการเรียนรู้ XM – กรุงเทพ PS Tower (ชั้น 33), สุขุมวิท 21
ที่อยู่ : เลขที่ 36/8 ชั้น 33 อาคาร พี.เอสทาวเวอร์ สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110

ในสัมมนานี้ผู้สอนจะอธิบายลักษณะของ CFDs ว่ามันคืออะไร และคำนวณเทียบเคียง CFDs ไปกับการเทรด Forex ในสัมนาที่ผ่านๆ มา รวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับอันมหาศาลเมื่อเราเทรดสินค้า CFDs ควบคู่ไปกับ Forex ด้วย

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

-เรียนรู้ว่า อะไรคือ CFDs
-เทียบคุณลักษณะของ CFDs กับ Forex
-ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเทรด CFDs ว่าเหมือนหรือต่างกับ Futures อย่างไร

โดย : เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา
เวลา 18:30 – 20:00 ศูนย์กลางการเรียนรู้ XM – กรุงเทพ PS Tower (ชั้น 33), สุขุมวิท 21
ที่อยู่ : เลขที่ 36/8 ชั้น 33 อาคาร พี.เอสทาวเวอร์ สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110

ในสัมมนานี้ผู้สอนจะอธิบายและยกตัวอย่างรูปแบบการบริหารความเสี่ยงที่ใช้ได้และบางแบบที่ห้ามใช้เด็ดขาดในการลงทุน พร้อมทั้งอธิบายถึงความสำคัญของการปรับตัวเองให้เป็นคนมีวินัยในการเทรดโดยที่ผู้สอนจะตั้งบล็อกการเทรดให้กับนักลงทุน รวมไปถึงสอนการทำบันทึกการเทรด ที่จะช่วยทาให้ประสิทธิภาพในการเทรดของนัก ลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล และยังสามารถนาไปปรับใช้ เพิ่มกำไรในการเทรดได้อีกด้วย

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

-เข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
-สามารถจัดการออเดอร์ และบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกวิธี
-รู้จักการทำบันทึกการเทรด และสามารถนำมันไปปรับใช้กับการลงทุนได้อย่างแท้จริง

โดย : เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา
เวลา 18:30 – 20:00 ศูนย์กลางการเรียนรู้ XM – กรุงเทพ PS Tower (ชั้น 33), สุขุมวิท 21
ที่อยู่ : เลขที่ 36/8 ชั้น 33 อาคาร พี.เอสทาวเวอร์ สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110

ในสัมมนานี้นักลงทุนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มในตลาดว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร การจะหาแนวโน้มในตลาดสามารถใช้วิธีไหนได้บ้าง และเราจะนำมันมาปรับใช้กับการเทรดของเราอย่างไร

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

-เข้าใจในภาพรวมของแนวโน้ม (trend)
-สามารถหาแนวโน้ม (trend) ด้วยวิธีต่างๆ ได้
-เข้าใจและรู้จักวิธีนำแนวโน้มมาปรับใช้ในการเทรดของนักลงทุน

โดย : เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา
เวลา 18:30 – 20:00 ศูนย์กลางการเรียนรู้ XM – กรุงเทพ PS Tower (ชั้น 33), สุขุมวิท 21
ที่อยู่ : เลขที่ 36/8 ชั้น 33 อาคาร พี.เอสทาวเวอร์ สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110

ในสัมมนานี้ผู้สอนจะอธิบายถึงการใช้อินดิเคเตอร์สารพัดประโยชน์ตัวหนึ่งก็คือ ATR ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเทรดของตนได้อย่างหลากหลาย

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

-เข้าใจถึงนัยของ ATR ว่าสื่อถึงอะไร
-สามารถนำ ATR ไปปรับใช้กับการเทรดในชีวิตประจำวันได้

โดย : เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา
เวลา 18:30 – 20:00 ศูนย์กลางการเรียนรู้ XM – กรุงเทพ PS Tower (ชั้น 33), สุขุมวิท 21
ที่อยู่ : เลขที่ 36/8 ชั้น 33 อาคาร พี.เอสทาวเวอร์ สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110

การเทรดแบบ Grid ส่วยใหญ่จะมีการกำหนดระยะห่างของออเดอร์ที่ชัดเจน แต่ในบทเรียนนี้เราจะออกแบบ Grid ให้มีจุดเข้าออกที่สอดคล้องกับตลาดมากขึ้น และมีการกำหนดความเสี่ยงอน่างเหมาะสมลดปัญหาการมีออเดอร์ค้างในพอร์ตนานๆ

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

-สามารถวางออเดอร์ได้อย่างเหมาะสมทั้งจุดวางออเดอร์และขนาดของออเดอร์
-มีไอเดียในการสร้างระบบ Grid ของตนเอง

โดย : เฟื่องทศ ปฏิเวธวรรณกิจ
เวลา 18:30 – 20:00 ศูนย์กลางการเรียนรู้ XM – กรุงเทพ PS Tower (ชั้น 33), สุขุมวิท 21
ที่อยู่ : เลขที่ 36/8 ชั้น 33 อาคาร พี.เอสทาวเวอร์ สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110

การหาจุดกลับตัวด้วยความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งระหว่างแรงของการเคลื่อนที่กับทิศทางของราคา มักนำมาซึ่งความเข้าใจผิดและการขาดทุน ซึ่งหากเข้าใจโครงสร้างของราคาแล้วนำมาประกอบกับรูปแบบ Divergence จะช่วยให้นักลงทุนลดความเสี่ยงและสร้างกำไรได้มากขึ้น

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

-หารูปแบบ Divergence ได้
-เลือกใช้ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับกับตำแหน่งการเกิด Divergence แบบต่างๆ

โดย : เฟื่องทศ ปฏิเวธวรรณกิจ
เวลา 13:00 – 15:00 ศูนย์กลางการเรียนรู้ XM – กรุงเทพ PS Tower (ชั้น 33), สุขุมวิท 21
ที่อยู่ : เลขที่ 36/8 ชั้น 33 อาคาร พี.เอสทาวเวอร์ สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110

โดย : เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา
เวลา 18:30 – 20:00 ศูนย์กลางการเรียนรู้ XM – กรุงเทพ PS Tower (ชั้น 33), สุขุมวิท 21
ที่อยู่ : เลขที่ 36/8 ชั้น 33 อาคาร พี.เอสทาวเวอร์ สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110

ผู้สอนจะอธิบายถึงสิ่งที่เรียนว่า demand และ supply ในกราฟว่ามันคืออะไร และเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

-เข้าใจถึงรูปร่างของบริเวณที่น่าจะมีดีมาน – ซัพพลายอยู่
-สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการตั้ง TP หรือ SL ได้
-สามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อใช้เป็นเทคนิคการเทรด

โดย : เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา
เวลา 18:30 – 20:00 ศูนย์กลางการเรียนรู้ XM – กรุงเทพ PS Tower (ชั้น 33), สุขุมวิท 21
ที่อยู่ : เลขที่ 36/8 ชั้น 33 อาคาร พี.เอสทาวเวอร์ สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า